Witamy w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu


Święto Wojska Polskiego

Burmistrz Myśliborza zaprasza na uroczytości związane ze Świętem Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia 2022 roku. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w intencji Wojska Polskiego, Ojczyzny i Pokoju na świecie, która zostanie odprawiona o godz. 11.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Myśliborzu.

Następnie od godziny 14.00 rozpocznie się piknik wojskowy

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.08.2022 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Myśliborzu w związku z trwającymi upałami został wprowadzony skrócony czas pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja

Jutro, 16 lipca, zapraszamy na Myśliborskie Kino Plenerowe 🎥 Pokaz filmowy odbędzie się na Plaży Miejskiej, start godz. 21.00.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2022 r. w związku z trwającymi upałami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Myśliborzu został wprowadzony skrócony czas pracy tj. od godz. 7.00 do godz. 14.00.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Informacja o miejscach parkingowych - Dni Myśliborza 2022

Informujemy, że w dniach od 10 do 12 czerwca w trakcie trwania imprezy pn. „Dni Myśliborza 2022” zostały wyznaczone miejsca postojowe dla pojazdów samochodowych w następujących lokalizacjach:
- ul. 11 Listopada „plac cyrkowy” 200 miejsc postojowych,
- ul. Kościelna 25 miejsc postojowych,
- ul. Celna „targowisko” 55 miejsc postojowych,
- ul. Północna Starostwo Powiatowe 70 miejsc postojowych,
- ul. Królewiecka centrum handlowe VENDO PARK 150 miejsc postojowych
Wszystkich uczestników imprez związanych z obchodami Dni Myśliborza prosimy o parkowanie pojazdów tylko w wyznaczonych miejscach.
Poniżej program „Dni Myśliborza 2022” oraz mapa z lokalizacją miejsc parkingowych na czas imprezy.

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na „Wymianę pokrycia dachowego na połaci południowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników”.

 

Termin składania ofert do dnia 19.05.2022 r. do godz. 15.00.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz składania ofert!

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 - Obmiar

Zał. nr 3 - Wzór umowy

 

 

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14”.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/107035

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/100969

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu informuje o rozpoczęciu  od dnia 1.03.2022r. dystrybucji butli z gazem.

Zgłoszenia przyjmowane są przez infolinię GASPOL pod numerem telefonu 19 919.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko od klientów indywidualnych i dotyczą wyłącznie terenu miasta Myślibórz.

Zamówienia będą realizowane w godzinach  9:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku
w  kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

Płatność tylko gotówką.

 

Prezes Zarządu PGKiM sp. z o.o.

      /-/ Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek Jana Pawła II 15 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Termomodernizacja wraz z naprawą budynku mieszkalno-usługowego, przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 98/2, 146, 98/15 i 98/25 (obręb 2 Myślibórz), w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94873

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Informacja

Ogłoszenie

W trosce o bezpieczeństwo oraz z uwagi na dynamiczne rozprzestrzenianie się koronawirusa w naszym regionie,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu,

informuje o wstrzymaniu przyjęć interesantów od dnia 25 stycznia 2022 roku.

Wszelkie sprawy należy załatwiać drogą pocztową, elektroniczną lub telefoniczną.

 

Sekretariat: 95 747 31 65

Numery wewnętrzne dostępne na stronie:  http://pgkim-mysliborz.com/

Email: sekretariat@pgkim-mysliborz.com

 

 

Prokurent PGKiM Sp. z o.o.

(-) Andrzej Jakubowski

Informacja

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że

na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. 2020 rok , poz. 1320 , Dz.U.2021 rok poz.1162 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

w dniu 7 stycznia 2022  roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy .

                                                                                                     

Prezes Zarządu

/-/Bogusław Bukowski

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2022r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2022r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. 2020 rok , poz. 1320 ; Dz.U.2021 rok poz.1162 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 ) w dniu 24 grudnia  2021 roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy .

                                              

                                                                               Prezes Zarządu

                                                                         /-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 14 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

 

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w miejscowości Myślibórz przy ul. Warszawskiej 14, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14”.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78874

 

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 14 – partnera projektu pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Remont i termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w miejscowości Myślibórz przy ul. Warszawskiej 14, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14".

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/71915

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11 - lidera projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania na Bazie Konkurencyjności o udzielenie zapytania ofertowego na zadanie:

Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania: Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Myśliborzu (74-300) przy ul. Ratuszowej 11, w ramach projektu partnerskiego pn.: ,,Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15,
ul. Warszawskiej 14".

 

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60720

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Ogłoszenie PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11 - lidera projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury drugiego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Myśliborzu (74-300) przy ul. Ratuszowej 11.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/56044?sekcja=ogloszenie

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Zarządzenie

Ogłoszenie PGKiM w Myśliborzu

Awaria telefonów stacjonarnych została usunięta, centrala telefoniczna została naprawiona a kontakt telefoniczny do PGKiM został przywrócony.

 

 Prezes Zarządu

  /-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM w Myśliborzu

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy     (Dz. U. 2018 rok , poz. 917 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

w dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) kasa i biura Spółki będą nieczynne .

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                      

 Prezes Zarządu

  /-/Bogusław Bukowski

Ogłoszenie PGKiM w Myśliborzu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Myśliborzu, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11 - lidera projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul. Rynek im. Jana Pawła II 15, ul. Warszawskiej 14" informuje o rozpoczęciu procedury postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

Remont i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego położonego w Myśliborzu (74-300) przy ul. Ratuszowej 11.

Szczegóły zamówienia są dostępne na portalu Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47705

Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami postępowania i składania ofert!

Prezes Zarządu PGKiM sp. z o.o.
/-/ Bogusław Bukowski

Komunikat

Konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu.

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami w postaci edytowalnej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 40

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2021r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 2021r. . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Komunikat

"Zima w mieście"

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat

Komunikat Burmistrza

Szanowni Państwo,

rozumiejąc olbrzymie trudności, jakie spotkały sprzedawców kwiatów, w związku z ogłoszonym przez rząd zamknięciem cmentarzy w dniach 31 października – 2 listopada wychodzimy z propozycją odkupienia od Państwa towaru, który nie mógł zostać sprzedany z powyższego powodu.

Prosimy wszystkich sprzedawców detalicznych z Gminy Myślibórz, którzy zakupili kwiaty doniczkowe przed 30 października, o składanie ofert sprzedaży tych kwiatów do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu przy ul. Celnej 21 pod numerem telefonu 95 747 31 65 w poniedziałek 2 listopada 2020 roku w godzinach od 7 do 14.

Towar zostanie odkupiony po cenach hurtowych. Wszystkie zakupione kwiaty zostaną rozstawione na naszych cmentarzach oraz będą wykorzystane do ozdobienia naszego miasta.

 

Łączę wyrazy szacunku
i życzenia pozostania w dobrym zdrowiu

Burmistrz Myśliborza

/-/ Piotr Sobolewski

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat dla mieszkańców

Telefon alarmowy

INFORMUJEMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWEGO SEGREGOWANIA ODPADÓW , DZWONIĄC NA NR 697 690 238 OD PON. DO PT. W GODZ. OD 7:00 DO 15:00 WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, JEST PODANIE SWOJEGO IMIENIA, NAZWISKA, ADRESU ZAMIESZKANIA ORAZ NR TELEFONU KONTAKTOWEGO.

UWAGA !!!

Dziękujemy za nominację od EKO-MYŚL Sp. z o.o.
PGKiM Sp. z o.o. to firma, która nie boi się wyzwań, dlatego przyjmujemy i pompujemy dla Franka Kępy!!!
Akcja #gaszynchallenge to wyzwanie polegające na zbiórce pieniędzy dla dzieci chorych na SMA. Zasady są proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto zbiórek dzieci chorych na SMA. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby lub instytucje.
My do akcji nominujemy następujących szczęśliwców :-) !!!:
  SANEPID w Myśliborzu,
  POWIATOWY URZĄD PRACY w Myśliborzu,
  POCZTĘ POLSKĄ-URZĄD POCZTOWY w Myśliborzu.
 
 Link do skarbonki i zbiórki: skarbonka wyzwania https://www.siepomaga.pl/gaszynchalle... zbiórka Franka https://www.siepomaga.pl/franekwojownik
 
 

Zasady dotyczące zbiórki odpadów

UWAGA !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Myśliborzu informuje , że

na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy     (Dz. U. 2018 rok , poz. 917 ) oraz mając na uwadze art. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych (Dz. U. 2015 rok , poz. 90 )

 

dzień 12 czerwca 2020  r. (piątek)  jest   dniem wolnym od pracy

w zamian za święto wypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 roku .

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PAŹDZIERNIK 2020r.

TERMINY ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO KWIECIEŃ 2020r.

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 27-04-2020r. DLA MIASTA

ZMIANA HARMONOGRAMU OD 27-04-2020r. DLA MIEJSCOWOŚCI: ZGODA, MĄCZLINO, WIERZBNICA, WIERZBÓWEK, DALSZE.

Komunikat dla mieszkańców

Na podstawie wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami i w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 9w czasie trwania pandemii/epidemii) przedkładamy poniżej
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wyrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucone są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Komunikat dla mieszkańców

Gmina Myślibórz podejmuje kolejne działania w walce z koronawirusem, które skupiają się przede wszystkim na przeciwdziałaniu możliwości rozprzestrzeniania się epidemii w naszej gminie.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Myślibórz w dniu 9 kwietnia 2020 roku rozpoczyna prewencyjną akcję dezynfekcji przestrzeni publicznej. Działania związane z dezynfekcją prowadzone będą w czwartki (teren miasta) oraz w piątki (tereny wiejskie).

Dezynfekcja obejmie wiaty przystankowe, ławki, kosze i  tereny bezpośrednio przy wiatach przystankowych, a także poręcze schodów w ciągach pieszych oraz teren targowiska.

Choć  to zdecydowanie nie czas na korzystanie z infrastruktury, przesiadywanie na ławkach, czy też spacer, wiele osób codziennie musi dojechać do pracy, czy dotrzeć na zakupy. Dlatego służby dbają o dezynfekcję obiektów przestrzeni publicznej.

Należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie siadać na ławce, jeśli nadal jest wilgotna, ponieważ można uszkodzić ubranie, a w obecnych warunkach pogodowych powierzchnia może schnąć nawet do 20 minut po dezynfekcji.

Informacje o prowadzonych działaniach związanych z dezynfekcją przestrzeni publicznej zostaną podane do wiadomości mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Myśliborzu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myśliborzu, wywieszone na tablicach ogłoszeniowych oraz rozpowszechnione w formie komunikatów głosowych i informacji zamieszczonych w mediach lokalnych.

Szczegółowych informacji o prowadzonych działaniach udziela – Robert Petruk, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. 95 747 20 59.

Informacja dotycząca koronawirusa - PSZOK

Informacja dotycząca koronawirusa

Informacja dotycząca koronawirusa

Informacja dotycząca koronawirusa

W związku z ostrzeżeniami przed epidemią spowodowaną koronawirusem w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w którym głos zabrał Prezes Zarządu i Pracownik odpowiedzialny za BHP.

Informacja dotycząca koronawirusa

W związku z napływającymi informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w Chinach, a także stwierdzeniu pojedynczych przypadków tej choroby w Europie, należy monitorować sytuację i zachować czujność.

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia należy bezwzględnie wzmocnić higienę rąk poprzez częste i długie ich mycie wodą z mydłem, ewentualnie stosując środki alkoholowe do ich dezynfekcji. Nie należy dotykać nieumytymi rękami oczu, nosa i ust. Warto unikać, podobnie jak w przypadku grypy, dużych skupisk ludzi, a także kontaktu z chorymi podejrzeniem lub zakażeniem wirusem korona. Należy stosować jednorazowe chusteczki, gdy kichamy i kaszlemy. Myć powierzchnie i przedmioty często dotykane.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie PSSE w Myśliborzu pod adresem https://pssemysliborz.pis.gov.pl oraz na stronie GIS pod adresem https://gis.gov.pl/

BEZPIECZNE FERIE Z KULTURĄ 2020

PGKiM Sp. z o. o. dziękuje organizatorom-MOK, MiPBP, MPM-oraz uczestnikom ,,Bezpiecznch Ferii z Kulturą ", za wspólną edukację oraz mile i spędzony czas, podczas spotkań w ramch dwóch turnusów ferii 2020😊 Mamy nadzieję, że dzieci zrobią dobry użytek z wiedzy z zakresu segregacji odpadów oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a drobne upominki ufundowane przez PGKiM Sp. z o. o. wywołają miłe wspomnienia. Dziękujemy również za prezenty dla podopiecznych,, Psiego Tuliska"😊 Tym sposobem dzieci od razu udowodniły jak ważne jest uwrażliwianie ich młodziutkich serduszek❤️

BEZPIECZNE FERIE Z KULTURĄ 2020

PGKiM Sp. z o.o. wspiera „Bezpieczne Ferie z Kulturą”, których organizatorami są myśliborskie instytucje kultury (MOK, MiPBP, MPM) .

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski.

Harmonogramu zbiórki odpadów segregowanych z gm. Myślibórz oraz gabarytów.

HARMONOGRAM DOTYCZY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dot. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianami dotyczącymi zasad gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Myślibórz, które obowiązują od dnia 01 stycznia 2020 r., deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać codziennie w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 113 i 114 w godzinach od 7:15 do 15:15 a we wtorki i czwartki w godzinach od 7:15 do 17:00.

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2020 r.. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI OD 01-01-2020r. DO 31-12-2020r.

ODBIÓR ODPADÓW SEGREGOWANYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI OD 01-01-2020r. DO 31-12-2020r.. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM DOTYCZY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH

HARMONOGRAM DOTYCZY ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ, NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKÓW LETNISKOWYCH. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy NOWOGRÓDEK POMORSKI na rok 2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych z terenu gminy NOWOGRÓDEK POMORSKI na rok 2020. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2020 ROKU

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2020 ROKU . Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Będą kary za blokowanie dróg dojazdowych do pojemników z odpadami komunalnymi.

Coraz częściej, do Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzy docierają informacje o nagminnym łamaniu zasad przez użytkowników pojazdów, którzy blokują drogi dojazdowe do miejsc składowania śmieci.

Jak wiadomo, na terenie Myśliborza znaczna ilość dróg prowadzi do miejsc parkingowych na osiedlach na których wyznaczone są miejsca składowania odpadów komunalnych.

Niestety brak wyobraźni użytkowników pojazdów, którzy zastawiają bądź blokują swoimi pojazdami dojazd do tych miejsc stanowi duże utrudnienie dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na terenie Myśliborza a także całej Gminy. Służby te mają duży problem aby dotrzeć do miejsc składowania śmieci i na bieżąco je odbierać.

Ponadto, parkowanie w pobliżu śmietników stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w przypadku powstania pożaru tych pojemników i składowanych w nich odpadów co z kolei powoduje duże utrudnienia w podejmowaniu szybkich i skutecznych działań  przez odpowiednie służby w tym Straż Pożarną czy Policję.

W związku z powyższym, w przypadku powtarzających się sytuacji związanych z zastawianiem bądź blokowaniem dojazdu do tych miejsc na terenie Gminy Myślibórz, w stosunku do właścicieli pojazdów oraz ich użytkowników będą wyciągane przez myśliborskich policjantów konsekencje, poprzez nakładanie grzywien w drodze mandatów karnych bądź kierowania wniosków o ukaranie do Sądu.

A o to przykłady:

 

 

W tym roku posprzątam mój kawałek Polski!

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Administracyjnego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłosił nabór na stanowisko Kierownika Administracyjnego.
Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Myśliborzu w dniu 3 czerwca 2019 roku oraz na stronie pgkim-mysliborz.com w dniu 4 czerwca 2019 roku.
Na stanowisko Kierownika Administracyjnego wpłynęło 2 oferty spełniające wymogi formalne , wynikające z procedur naboru.
Po przeprowadzeniu w dniu 24 czerwca 2019 roku rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami dokonano wyboru.
Na stanowisko Kierownika Administracyjnego został wybrany Pan Krzysztof Szabatowski zamieszkały w Lipianach

Uzasadnienie wyboru:
- spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
- pozytywna ocena Komisji rekrutacyjnej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sporządzenie dokumentacji ppoż.(operatu przeciwpożarowego). Prosimy o złożenie oferty cenowej do dnia 24.06.2019 w siedzibie Spółki przy ul. Celnej 21 w Myśliborzu lub na adres e-mail: sekretariat@pgkim-mysliborz.com

Szczegóły zapytania cenowego. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Załącznik. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,
co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy,
szeroka wiedza o zarządzaniu i administracji,
doświadczenie w pozyskiwaniu środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych,
Wymagania dodatkowe :
znajomość obsługi komputera
znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
umiejętność pracy w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość,
wysoka kultura osobista

wysokie umiejętności komunikacyjne, energia, zaangażowanie, otwartość umiejętności zarządcze
ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU: KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
Nadzór nad działem Administracyjnym
v Analiza dostępności i pozyskiwanie środków pomocowych ze źródeł regionalnych, krajowych, branżowych, europejskich
Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi
Sprawozdawczość GUS
Aktualizacja i dostosowywanie do obowiązujących przepisów regulaminów obowiązujących w Spółce oraz statutu Spółki
Sporządzanie, nadzór, ewidencja i katalogowanie umów z kontrahentami
Organizacja, zlecanie i nadzór nad naprawami, remontami i konserwacją budynków Spółki
Organizacja i nadzór nad inwentaryzacją majątku Spółki
Inne zadania zlecone przez Prezesa Zarządu Spółki

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny,
CV,
Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
Dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie siedziby Spółki lub drogą pocztową na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Celna 21 , 74-300 Myślibórz
w kopertach z dopiskiem :
„ Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Administracyjny” do dnia 14 czerwca 2019 do godziny 1300.

Inne informacje:
1.Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu,
2.Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru zostaną zwrócone kandydatom w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru.

Kliknij tu aby pobrać ogłoszenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Kliknij tu aby pobrać klauzulę informacyjną. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu informuje, że do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PGK i M w Myśliborzu wpłynęły 2 oferty konkursowe spełniające wymogi formalne, wynikające z procedury naboru. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w dniach 19 - 22 marca 2019 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu został wybrany Pan Bogusław Bukowski zamieszkały w Gorzowie Wlkp.

Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM sp. z o.o w Myśliborzu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Myśliborzu ul. Celna 21 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki formalne:
Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
Co najmniej 5 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym,
Korzystanie z pełni praw publicznych,
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
Niekaralność za przestępstwo i nie toczenie się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie pisemnej oferty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM Sp .z o.o. w Myśliborzu” w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu, ulica Celna 21 w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15:00 lub przesłanie pocztą na adres Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z o.o. w Myśliborzu, z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
Oferta winna zawierać:
Kwestionariusz osobowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu,
Pisemne oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu,
Kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu warunków udziału w konkursie określonych w Regulaminie konkursu w pkt. II, CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji.
List motywacyjny, Informację o odbytych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i zdobytych uprawnieniach. Rada Nadzorcza telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. Wyciąg z regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu www.bip.mysliborz.pl oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu www.pgkim-mysliborz.com.
Informacje o PGKiM Sp. z o.o. w Myśliborzu kandydaci mogą uzyskać do dnia 15 marca 2019 r. w siedzibie Spółki w Myśliborzu, ul. Celna 21, pokój nr 17, w godzinach od 7:00 do 15:00. Oferty kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz oferty nie spełniające wymogów kwalifikacyjnych podanych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rada Nadzorcza może odwołać, unieważnić lub zmienić warunki niniejszego konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Kliknij tu aby pobrać regulamin z załącznikami. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2019

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2019

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2019 ROKU

Odbiór październik 2019. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

AKTUALNY TERMIN ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Kwiecień/Październik 2019 - Wioski / Myślibórz

Odbiór kwiecień 2019. Odbiór październik 2019. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Szanowni Państwo! Klienci PGK i M sp. z o.o. w Myśliborzu. Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy Państwu klauzulę informacyjną o prawach wszystkich osób, którym Spółka świadczy usługi, na podstawie zawartych umów a tym samym dysponuje ich danymi osobowymi (m.in. dostawcy odpadów, lokatorzy wspólnot, dzierżawcy koszy, inni zleceniodawcy usług) Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, jak niżej:

1. Administratorem danych osobowych jest PGK i M Sp. z o.o. w Myśliborzu ul. Celna 21. W sprawach dotyczących danych osobowych proszę o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, mail: sekretariat@pgkim-mysliborz.com, tel. 957473117.
2. Dane osobowe są i będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust.1 pkt. b RODO.
3. Administrator zobowiązuję się do nie przekazywania danych osobowych innym odbiorcom, bez uzyskania zgody, chyba ,że ogólnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okresy wynikające z odrębnych przepisów.
5. Osoby, których dane dotyczą maja prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody ile przetwarzane dane nie są niezbędne do realizacji zawartej umowy.
6. Osoby, których dane dotyczą maja prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego o ile przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.
7. Przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy zawartej z PGK i M Sp. z o.o.
Zarząd PGKiM Sp. z o.o.

UWAGA! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że dzień 30 marca 2018 r (piątek) jest w Spółce dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r (sobota). Kasa i biura Spółki będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2018

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2018

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ W 2018 ROKU

Odbiór październik 2018. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

AKTUALNY TERMIN ODBIORU GABARYTÓW I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO: Kwiecień/Październik 2018 - Wioski / Myślibórz

Odbiór kwiecień 2018. Odbiór październik 2018. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

UWAGA Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że dzień 2 listopada 2017r (czwartek) jest w Spółce dodatkowym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r (sobota). Kasa i biura Spółki będą nieczynne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zarządzeniem Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zorganizowanej w miesiącu wrześniu i październiku br. nie będą odbierane zużyte opony (z samochodów osobowych, ciężarowych, ciągnikowych i innych).

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2017

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu(PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych i zagrodowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2017

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Podziękowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu za szybką i profesjonalną reakcje ze strony PGKiM.

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Aktualny termin odbioru gabarytów i sprzętu elektronicznego na terenie Miasta i Gminy Myślibórz

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Zarząd PGK i M Sp. z o.o. w Mysliborzu oferuje do wynajęcia dwa pomieszczenia biurowe w siedzibie Spółki przy ul. Celnej 21. Zapraszamy do współpracy. Tel. 95 747 31 65 lub 95 747 31 17

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myśliborzu składa serdeczne podziękowania kierownictwu i pracowników sklepów INTERMARCHE w Dębnie i Myśliborzu oraz wszystkim darczyńcom za przeprowadzenie zbiórki karmy i akcesoriów dla piesków z naszego schroniska dla zwierząt.

UWAGA !!! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Myśliborzu informuje, że: Prezes Zarządu Spółki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy regulamin schroniska dla bezdomnych zwierząt (psów) prowadzonego przez Spółkę. Zapraszamy instytucje i organizacje do współpracy w zakresie wsparcia dla psów przebywających w schronisku (karma, nowe kocyki, kojce). Schronisko przeznaczone jest dla zwierząt z terenu gminy.

Kliknij tu aby pobrać regulamin schroniska. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu (PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla miast. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2016

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram wywozu(PET,PAPIER,SZKłO,BIO) dla wsi. Harmonogram dotyczy zabudów jednorodzinnych i zagrodowych, nieruchomości niezamieszkałych oraz zabudów letniskowych - 2016

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w 2016 roku

Kliknij tu aby pobrać harmonogram. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie: Sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Myśliborzu za rok 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Kliknij tu aby pobrać szczegółowe ogłoszenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz Nr BR.0050.63.2015.RGG z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu

Kliknij tu aby pobrać zarządzenie oraz regulamin. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w worki

Uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali się selektywnie zbierać odpady komunalne, w przypadku gdy worki dostarczane przez firmę zbierającą odpady są niewystarczające, mają możliwość bezpłatnego pobrania dodatkowych worków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz (pok. 112, 114) lub w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz.

Wirtualny cmentarz

PGKiM Myślibórz stworzył bazę grobów na dużym oraz małym cmentarzu w Myśliborzu, aby każdy miał możliwość znaleźienia swoich bliskich na specjalnie przygotowanym wirtualnym Cmentarzu. Ta aplikacja webowa pozwoli Państwu oglądnąć nagrobek (zdjęcia), oraz odczytać dane na nagrobku. Cmentarz znajduje się pod adresem www.mysliborz.grobonet.com, lub dostępny jest z menu strony PGKiM.

Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myśliborzu

Kliknij tu aby pobrać zarządzenie. Wymagany Adobe Reader lub inny czytnik PDF.

Informacja dla mieszkańców zamieszkujących nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej oraz budynki do 7 lokali mieszkalnych na temat zabezpieczenia pojemników na odpady w związku ze zmianami od 1 lipca 2013 r.

(Nie dotyczy podmiotów gospodarczych i instytucji, dla których obowiązują dotychczasowe zasady odbioru odpadów w oparciu o aktualne umowy).

Szanowni Państwo!

W związku z wchodzącymi w życie z dniem 01 lipca 2013r. zmianami w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu z dniem 30 czerwca 2013 r. rozwiązuje z Państwem umowę na wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z wcześniejszym wypowiedzeniem.

PGK i M w wyniku wygrania przetargu będzie dalej świadczył te usługi, ale w oparciu o umowę z Gminą Myślibórz, do której mieszkańcy wnosić będą opłaty zgodnie ze złożonymi deklaracjami, według stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek z dniem 1 lipca wyposażyć je na własny koszt w pojemniki na odpady zmieszane. Natomiast worki na odpady segregowane, dla mieszkańców , którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę, dostarczy nieodpłatnie firma Eko-Myśl przed 1 lipca 2013 r. i firma ta będzie odbierała odpady segregowane. Każdy mieszkaniec otrzyma po 4 worki z przeznaczeniem na różne typy odpadów (1/ papier 2/ szkło 3/ tworzywa sztuczne, opakowania wielo materiałowe i metale 4/ odpady zielone i inne ulegające biodegradacji).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zakupu dotychczas użytkowanych pojemników na odpady komunalne albo ich wydzierżawienie od PGK i M w Myśliborzu. Koszt dzierżawy pojemników ustala się na 2 złote miesięcznie +VAT i będzie opłacany 2 razy do roku ( 2x12 zł +VAT) na podstawie wystawionej faktury, po zawarciu umowy dzierżawy.

Mieszkańcy, którzy zainteresowani są zakupem pojemników na własność zapłacą cenę ustaloną indywidualnie w zależności od stanu technicznego i typu pojemnika.

Mieszkańcy, którzy zakupią pojemniki z innych źródeł i nie są zainteresowani zakupem pojemników, ani ich dzierżawą od PGK i M zobowiązani są do dnia 30 czerwca 2013r. zwrócić pojemnik firmie PGK i M.

Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty oraz budynki, w których jest powyżej 7 lokali mieszkalnych wyposażone będą w pojemniki zbiorcze i ich ta informacja nie dotyczy.

Dodatkowe informacje: PGK i M Myślibórz ,Tel. 957473165 wew.122

Deklaracja odnośnie dzierżawy, zakupu, zwrotu pojemników na odpady zmieszane

Komunikat w sprawie procedury wypowiadania umów na wywóz odpadów w związku z wejściem w życie tzw. "Ustawy śmieciowej".

Z dniem 1 lipca zmieniają się zasady gospodarki odpadami stałymi. Mieszkańcy gminy opłaty za opróżnianie pojemników na śmieci i odbiór odpadów segregowanych wnosić będą na konto gminy według stawek ustalonych przez Radę Miejską. Firma wywożąca odpady wybrana zostanie w drodze przetargu. Dotychczasowe umowy z naszą Spółką winny być rozwiązane w drodze wypowiedzenia.

Zatem właściciele nieruchomości zamieszkałych ( a w przypadku wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych-ich zarządy) zobowiązane są do złożenia wypowiedzeń umów o wywóz odpadów stałych w terminie do 31 maja 2013 r. w siedzibie Spółki lub na jej adres, drogą pocztową.

Uwaga

powyższe wypowiedzenia nie dotyczą nieruchomości niezamieszkałych (firm, placówek oświatowych, urzędów , sklepów, hoteli, czyli obiektów nie przeznaczonych do zamieszkania na stałe ). Dla tych odbiorców Spółka będzie świadczyła usługi zgodnie z zawartymi umowami.