Zarząd

Od 31.03.2015 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Krzysztof Szawarski.

Prokurentem Spółki i jednocześnie Kierownikiem Pionu Zarządcy Nieruchomościami, jest Pan Andrzej Jakubowski.