Zarząd

Od 31.03.2015 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Krzysztof Szawarski.

Prokurentem Spółki i jednocześnie Kierownikiem Pionu Zarządcy Nieruchomościami, jest Pan Andrzej Jakubowski.

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 13 do 15.