Zarząd

Od 03.04.2019 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Bogusław Bukowski.

Prokurentem Spółki i jednocześnie Kierownikiem Pionu Zarządcy Nieruchomościami, jest Pan Andrzej Jakubowski.

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach od 13 do 15.