Działalność

Działalność przedmiotowa P.G.K i M Spółka z o.o. w Myśliborzu

 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi na zlecenie
 • Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, usługi sanitarne i pokrewne
 • Produkcja wyrobów betonowych i budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Murownie, tynkowanie, malowanie powierzchni budowlanej
 • Montaż stolarki budowlanej
 • Wykonywanie podłóg i ścian
 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatora
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
 • Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
 • Pogrzeby i działalność pokrewna
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa