Projekty dofinansowane z UE

Projekt jest realizowany w partnerstwie trzech wspólnot mieszkaniowych, obejmuje poprawę warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 15, budynku przy Ratuszowej 11 oraz budynku przy ul. Warszawskiej.