Projekty dofinansowane z UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W ramach którego realizowany jest program partnerski trzech wspólnot mieszkaniowych Ratuszowa 11, Rynek im. Jana Pawła II 15 i Warszawskiej 14 pn. Poprawa warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących obszar rewitalizacji poprzez modernizację budynków przy ul. Ratuszowej 11, ul Rynek im. Jana Pawła II, ul Warszawskiej 14

Projekt w swym zakresie obejmuje:

  • - Kompleksowy remont i przebudowę budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Ratuszowa 11, w ramach którego nastąpi pełna termomodernizacja budynku wraz z izolacją ścian, wymianą pokrycia dachowego jak również przebudową kominów, przywróceniem dawnej elewacji i wymianą stolarki, W budynku powstaną mieszkania komunalne, lokale użytkowe oraz świetlica do zadań socjalnych dla mieszkańców budynków będących partnerami w projekcie oraz mieszkańców objętych programem rewitalizacji.
  • - Całkowity remont termomodernizacyjny budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 14, wymianę pokrycia dachowego, przebudowę kominów, remont elewacji, jak również remont klatki schodowej.
  • - Generalny remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Rynek im. Jana Pawła II 15 obejmujący wymianę dachu, docieplenie i odrestaurowanie elewacji.
  • - Ponadto w ramach projektu przewidziane jest zagospodarowanie terenu przy budynku Rynek im. Jana Pawła II 15, dzięki któremu powstaną miejsca parkingowe, a także strefa odpoczynku i relaksu z nowymi nasadzeniam drzew i krzewów oraz małą architekturą.